About

Is mise Morag NicDhòmhnaill a tha ag obair air Gàidhlig Air-loidhne.   Tha mi ag obair aig Stòrlann ann an Leòdhas ach, bho latha gu latha, ‘s ann air an server aig LTS ann an Glaschu a tha mi ag obair.

Bha mi a’ smaoineachadh gum biodh e feumail nam biodh sinn a’ cleachdadh am blog seo airson innse dha chèile mu dheidhinn bathar bog a tha sinn a’ cleachdadh sna sgoiltean.   Nò bathar bog a cheannaich sinn ’s nach robh gu math sam bith.

 Puingean ri chuimhneachadh:

Bhiodh fiosrachadh den t-seòrsa sin feumail do luchd-teagaisg eile.  Uaireannan bidh tu coimhead air catalog ’s chan eil fios agad cò ris a tha rudan coltach.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: