Archive for Fàilte

Fàilte!

Bha mi a’ smaoineachadh gum biodh e feumail nam biodh sinn a’ cleachdadh am blog seo airson innse dha chèile mu dheidhinn bathar bog a tha sinn a’ cleachdadh sna sgoiltean.   Nò bathar bog a cheannaich sinn ‘s nach robh gu math sam bith.

 Puingean ri chuimhneachadh:

  • an obraich e air Mac nò Windows?
  • dè chosg e?
  • an robh e doirbh a chuir air a’ choimpiutair?
  • an do dh’obraich e mar bu chòir?
  • an do chòrd e ris na sgoilearan?
  • dè ‘n aois?
  • ciamar a tha thu ga chleachdadh?
  • a bheil torr ullachadh ri dheanamh ron a chlas?

Bhiodh fiosrachadh den t-seòrsa sin feumail do luchd-teagaisg eile.  Uaireannan bidh tu coimhead air catalog ‘s chan eil fios agad cò ris a tha rudan coltach.

Comments (2)